Osnovna šola Brezno-Podvelka

+386 (2) 88 79 700, Brezno 78, 2363 Podvelka

Osnovna šola Brezno-Podvelka - +386 (2) 88 79 700, Brezno 78, 2363 Podvelka

Prvi šolski dan

Dragi učenci, spoštovani starši,

poletne počitnice so pri kraju, učenci, učitelji, starši in drugi strokovni delavci šole smo v pričakovanju prvega šolskega dne.

Prvi šolski dan vsi učenci MATIČNE ŠOLE z izjemo prvošolcev pričnejo s poukom prvo šolsko uro (7.40). Urnik zvonjenja je ostal nespremenjen in ga lahko najdete na naši spletni strani pod rubriko učenci.

Prvošolci matične šole prvi šolski dan pričnejo ob 8.30 uri, vabilo so prejeli domov. Prvošolci imajo nekoliko drugačen prvi šolski dan kot vsi drugi naši učenci.

Prvi dve šolski uri bodo potekale ure oddelčne skupnosti z razredniki. Vse naslednje ure pouka bodo potekale po veljavnem urniku, ki bo od četrtka, 29. 8. 2019, objavljen na naši spletni strani pod rubriko učenci.

Učenci v šolo prinesete šolske potrebščine glede na urnik in seveda copate.

Šolski prevozi avtobusov in kombija potekajo po ustaljenem voznem redu.

Varstvo vozačev, jutranje varstvo in podaljšano bivanje je organizirano.

Prvi šolski dan bomo učencem nudili malico in kosilo. Jedilnik šolske prehrane je objavljen na naši spletni strani pod rubriko starši-prehrana.

Dragi učenci, želim vam veliko motivacije za usvajanje znanja, aktivno sodelovanje pri pouku, vztrajno spopadanje z nalogami in pridobivanje vseživljenjskega znanja.

Prijazen pozdrav,
Leo Čelofiga, ravnatelj

Izjava za javnost!

Svet staršev

Starši OŠ Brezno-Podvelka obsojamo zlonamerno anonimno objavo, ki je zaokrožila po medijih. Ne mi, ne naši otroci in delavci šole si takšnih javnih linčev ne zaslužimo.

Na izrednem roditeljskem sestanku (12. 2. 2019), ki smo se ga udeležili skoraj vsi starši, smo odločno podprli učitelja športne vzgoje in delo šole ter izkazali ogorčenje nad anonimneži, ki so pisali v našem imenu. Na izrednem sklicu Sveta staršev, ki je bil 13. 2. 2019, smo podporo le še potrdili.

Ravnatelju in delavcem šole želimo, da jim ne zmanjka energije in zanosa, da bodo našim otrokom še naprej ustvarjali boljši svet.

Predsednica Sveta Staršev
Karmen Podlesnik               

V imenu delavcev šole, staršev in otrok se zahvaljujem resnim medijem, ki anonimnih izjav niste objavili in s tem dokazali svojo profesionalnost in etičnost.

Ravnatelj                
Leo Čelofiga, prof.