Skoči na glavno vsebino
+386 (0)2 88 79 700

Učenci s posebnimi potrebami

Kdo so učenci s posebnimi potrebami?

Učenci s posebnimi potrebami so zelo raznolika skupina otrok, ki zaradi nekaterih motenj ali primanjkljajev ne dosegajo želenih uspehov.

To so:

Začetek postopka usmerjanja

Vlogo za začetek postopka usmerjanja vložijo starši oz. skrbniki na območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pristojni glede na kraj stalnega prebivališča otroka. Pristojna komisija za naš šolski okoliš je Zavod RS za šolstvo, OE Slovenj Gradec, Podgorska cesta 2   2380 Slovenj Gradec.

Vloga mora vsebovati:

  • zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja,
  • poročilo vrtca, šole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje,
  • zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, razen če tega zaradi njegove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti,
  • strokovno dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti na podlagi že opravljenih obravnav otroka (za strokovno dokumentacijo se štejejo zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila, ki se nanašajo na utemeljevanje posebnih potreb otroka).

Zahtevane obrazce najdete na povezavi: https://www.zrss.si/usmerjanje-otrok-posebne-potrebe/

Odločba o usmeritvi

Na podlagi strokovnega mnenja izda komisija odločbo o usmeritvi, s katero se odloči o vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka s posebnimi potrebami in o ustreznem programu vzgoje in izobraževanja.

Za vsakega učenca s posebnimi potrebami se na osnovi odločbe in strokovnega mnenja izdela individualizirani program, ki mu omogoča optimalno napredovanje v šoli. Glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje se učencu lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. Pomoč učencem s posebnimi potrebami v osnovni šoli zajema:

  • pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj in/ali
  • učno pomoč.

Osnovni cilj pomoči je iskanje otrokovih močnih področij in zagotovitev optimalnih pogojev za njihov celostni osebnostni razvoj na način, da bodo posledice primanjkljajev na posameznih področjih čim manjše.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka. Za realizacijo in evalvacijo individualiziranega programa skrbi strokovna komisija, ki jo imenuje ravnatelj šole.

Za vse informacije lahko pokličete svetovalno delavko Tanjo Blaznik Cvetko na tel. 02 88 79 704.

Več informacij najdete na spletnih straneh Zavoda za šolstvo:

Dostopnost