Osnovna šola Brezno-Podvelka

+386 (2) 88 79 700, Brezno 78, 2363 Podvelka

Osnovna šola Brezno-Podvelka - +386 (2) 88 79 700, Brezno 78, 2363 Podvelka

Otroški parlament

V OP se predstavniki učijo demokratičnega udejstvovanja v skupnosti, ko obravnavajo teme iz življenja in dela šole ter teme, ki jih predlagajo otroci. Učenci tako postanejo občutljivi opazovalci, opozarjajo na pomanjkljivosti v sistemu, izrazijo svoje poglede, se učijo oblikovati pobude in predloge, na primeren način reševati konflikte, spoznavati meje dopustnega in mogočega, spoštovati drugačnost, razvijati strpnost. OP potekajo na več nivojih in le-ti naj bi zagotavljali slišanost učencev ter obravnavo predlogov na različnih nivojih, od šole, občine, regije do države.

V sodelovanju s šolsko skupnostjo vsako leto aktivno razpravljamo o izbranih temah. Tema letošnjega otroškega parlamenta: ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Mentorica otroškega parlamenta je mag. Urška Samec.