Skoči na glavno vsebino
+386 (0)2 88 79 700

Vpis učencev

Vpis v 1. razred

Pogoji za vpis

Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpis poteka v mesecu februarju. Datumi vpisa so javno objavljeni, starši pa boste o času vpisa obveščeni z vabilom po pošti. Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izda potrdilo o šolanju oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja.

Odložitev šolanja

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. V primeru, ko je vložen predlog za odložitev šolanja, je ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo obvezno.

Učencu pa se lahko tudi med šolskim letom v prvem razredu in na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj otroka.

 Šolski okoliš

Starši morate vpisati otroka v prvi razred v šoli, kjer ima otrok stalno oz. začasno prebivališče (matična šola). V drugo osnovno šolo lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša. Pomembno je:

  • da morate starši vpisati otroka v šolo v svojem primarnem okolišu,
  • da v roku 14 dni  vložite vlogo za prepis tudi na šolo, v katero želite vpisati otroka,
  • o rešitvi vloge ste starši pisno obveščeni.

Povezava: Prošnja za vpis v 1. razred OŠ Brezno-Podvelka

Zdravniški pregled

Pred vstopom v 1. razred morajo otroci opraviti zdravniški pregled v ZD Radlje ob Dravi. Vabilo na zdravniški pregled boste prejeli s strani zdravstvenega doma.

Roditeljski sestanek

Starši boste povabljeni na srečanje meseca maja. Takrat boste prejeli vse potrebne informacije o začetku šolskega leta in o šolskih potrebščinah. Za učence pa bomo prav tako v mesecu maju organizirali obisk šole in srečanje s prvošolci na šoli, ki jo bodo obiskovali.

Dostopnost