+386 (0)2 88 79 700 info@os-brezno.si

Šolska skupnost

Šolsko skupnost sestavljajo predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti, ki so bili izvoljeni v svojih razredih v začetku šolskega leta. Šolsko skupnost vodi Tanja Blaznik Cvetko.

Naše temeljne naloge v tem šolskem letu so:

  • Izvolitev odbora šolske skupnosti.
  • Seznanjanje učencev z nalogami in dogovori, sprejetih na šolski skupnosti (oglasna deska, pri urah oddelčne skupnosti).
  • Zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.
  • TEDEN OTROKA –  letošnji teden otroka bo med 4. in 10. oktobrom pod sloganom »RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!«.
  • ANALIZA UČNEGA USPEHA v posameznih oddelkih ob koncu redovalnih obdobij in delo na daljavo, v kolikor bo pouk potekal v takšni obliki.
  • Pogovarjali se bomo o delu in problemih, ki se pojavljajo v posameznem oddelku ter iskali ustrezne rešitve za reševanje nastalih težav.
  • Evalvacija dela šolske skupnosti (realizacija, učinkovitost, rezultati).

Program dela šolske skupnosti bomo dopolnili s predlogi, pobudami in idejami učencev.