Osnovna šola Brezno-Podvelka

+386 (2) 88 79 700, Brezno 78, 2363 Podvelka

Osnovna šola Brezno-Podvelka - +386 (2) 88 79 700, Brezno 78, 2363 Podvelka

Šolska skupnost

Šolsko skupnost sestavljajo predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti, ki so bili izvoljeni v svojih razredih v začetku šolskega leta. Šolsko skupnost vodi Tanja Blaznik Cvetko.

Naše temeljne naloge v tem šolskem letu so:

  • Izvolitev odbora šolske skupnosti.
  • Seznanjanje učencev z nalogami in dogovori, sprejetih na šolski skupnosti (oglasna deska, pri urah oddelčne skupnosti).
  • Zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.
  • TEDEN OTROKA – letošnji teden otroka bo med 1. in 7. oktobrom pod sloganom »PROSTI ČAS«. uvod v teden otroka bo letos bralni večer, ko bomo vsi učenci in delavci šole tudi prespali v šoli. Poleg malice, ki jo izberejo učenci, pa načrtujemo številne druge zanimive aktivnosti.
  • Priprava na otroški parlament, ki bo potekal na temo ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Otroški parlament bomo zaključili z zaključno prireditvijo in se udeležili medobčinskega parlamenta.
  • ANALIZA UČNEGA USPEHA v posameznih oddelkih ob koncu redovalnih obdobij – pregledali bomo ocene pri posameznih predmetih ter ugotavljali, v katerem razredu imajo učenci največ negativnih ocen. Z rezultati bomo seznanjali vse učence in učitelje ter poskušali poiskati rešitve za izboljšanje stanja (predlogi učencev).
  • Pogovarjali se bomo o delu in problemih, ki se pojavljajo v posameznem oddelku ter iskali ustrezne rešitve za reševanje nastalih težav.
  • Evalvacija dela šolske skupnosti (realizacija, učinkovitost, rezultati).

Program dela šolske skupnosti bomo dopolnili s predlogi, pobudami in idejami učencev.