Skoči na glavno vsebino
+386 (0)2 88 79 700 info@os-brezno.si

KADROVSKA ZASEDBA – administrativno-tehnični delavci

 • Računovodkinja: Helena TJUKAJEV
 • Posl. sekr. in račun. za vrtce: Simona TERTINEK
 • Hišnik: Radoslav FRIC
 • Voznik: Matjaž RIBIČ
 • Kuharice – Brezno: Petra VERDINEK, Dušanka LORBEK in Lucija ŠIREC
 • Čistilke – Brezno: Irena VEZONIK, Marina RIČNIK, Vikica LAKOŠE, Tatjana NEUMEISTER
 • Čistilka Kapla: Dragica KOJZEK
 • Sestavljena del. mesta na podružnicah:  Jožica TACER – Kapla
 • Stalni spremljevalec gibalno oviranega otroka: Maja ANDOLJŠEK

KADROVSKA ZASEDBA za enoto Vrtec je zapisana na spletni strani vrtca.

KADROVSKA ZASEDBA – strokovni delavci šole

 • BEIGOT Breda, predmetna učiteljica razrednega pouka
 • BLAZNIK CVETKO Tanja, univ. dipl. psihologinja
 • ČURIN Milan, univ. dipl. org.
 • GARMUT, Jožica – drugi strokovni delavec v 1. r.
 • GRDADOLNIK VINŠEK Petra, prof. slovenščine in angleščine
 • GROBELNIK Branka, prof. razrednega pouka
 • GRÖGEL Sergeja, surdopedagog, logoped
 • JELENKO Irena, prof. matematike in fizike
 • KLEMENČIČ Boštjan, prof. računalništva z matematiko
 • LIPOVNIK Tjaša, prof. razrednega pouka, mag. inkluzivne pedagogike
 • MRAKIČ Martina, prof. glasbe
 • MRAVLJAK Alenka, prof. matematike, fizike, mag. prof. tehnike in tehnologije
 • PAR Mateja, prof. razrednega pouka
 • PERUŠ Damijan, prof. športne vzgoje
 • POGAČ Urška, prof. razrednega pouka
 • POKERŽNIK Nina, mag. geografije in zgodovine
 • PRAPER LIPUŠ Suzana, predmetna učiteljica slovenščine in DKE
 • RAČNIK Darko, univ. prof. športne vzgoje
 • mag. SAMEC Urška, prof. slovenščine in sociologije; mag. znanosti slovenskega jezikoslovja
 • SENICA Marijana, specialna pedagoginja
 • ŠTUHEC Nataša, prof. razrednega pouka
 • TERNIK Jasmina, prof. nemščine
 • TERTINEK Melita, prof. razrednega pouka
 • VAČOVNIK Vera, predmetna učiteljica angleščine in nemščine
 • VERDINEK Š. Simona, prof. matematike
 • VINKO Ksenija, prof. biologije in kemije
 • mag. VOGRIN Oto, prof. likovne umetnosti
 • VUNDERL Špela, mag. inkluzivne pedagogike
 • VOŽIČ MAKUC Nina, prof. slovenščine
 • ŽAVCER Nataša, prof. razrednega pouka
 • ŽIBRET Suzana, prof. razrednega pouka

Dostopnost