Nacionalni preizkusi

Vpogled v terminski razpored nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredu:
9. razred:

DATUM

AKTIVNOST

2. september 2019 Sklep o izbiri 3. predmeta za posamezno šolo (ANGLEŠČINA)
5. maj 2020 NPZ iz slovenščine
7. maj 2020 NPZ iz matematike
11. maj 2020 NPZ iz angleščine
1. junij 2020 Seznanitev učencev z dosežki
1. -3. junij 2020 Uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene pisne naloge
15. junij 2020

Razdelitev obvestil o dosežkih

15. junij 2020 Razdelitev zaključnih spričeval

6. razred:

DATUM

AKTIVNOST

5. maj 2020 NPZ iz slovenščine
7. maj 2020 NPZ iz matematike
11. maj 2020 NPZ iz tujega jezika
8. junij 2020 Seznanitev učencev z dosežki
8. – 10. junij 2020 Uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene pisne naloge
24. junij 2020

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ