Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Leo Čelofiga

Izjava za javnost!

Svet staršev

Starši OŠ Brezno-Podvelka obsojamo zlonamerno anonimno objavo, ki je zaokrožila po medijih. Ne mi, ne naši otroci in delavci šole si takšnih javnih linčev ne zaslužimo.

Na izrednem roditeljskem sestanku (12. 2. 2019), ki smo se ga udeležili skoraj vsi starši, smo odločno podprli učitelja športne vzgoje in delo šole ter izkazali ogorčenje nad anonimneži, ki so pisali v našem imenu. Na izrednem sklicu Sveta staršev, ki je bil 13. 2. 2019, smo podporo le še potrdili.

Ravnatelju in delavcem šole želimo, da jim ne zmanjka energije in zanosa, da bodo našim otrokom še naprej ustvarjali boljši svet.

Predsednica Sveta Staršev
Karmen Podlesnik               

V imenu delavcev šole, staršev in otrok se zahvaljujem resnim medijem, ki anonimnih izjav niste objavili in s tem dokazali svojo profesionalnost in etičnost.

Ravnatelj                
Leo Čelofiga, prof.

Obvestilo

V četrtek, 7. 2. 2019, smo bili s strani medijev obveščeni o anonimni prijavi zlorabe na naši šoli. Sprožili smo vse ustrezne, zakonsko predpisane postopke.

Obvestili smo vse strokovne službe, ki jih to zadeva. Sklicali bomo izredni roditeljski sestanek, ki bo v torek, 12. 2. 2019, ob 17. uri.

Zagotavljam vam, da se z vso resnostjo lotevamo zadeve.

Ravnatelj, Leo Čelofiga, prof.