Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Urška Samec

Otroški šolski parlament

V četrtek, 19. 12. 2019, je na šoli potekal otroški šolski parlament. Letošnja tema je bila MOJA POKLICNA PRIHODNOST. Sodelovali so vsi razredi, in sicer z naslednjimi podtemami: 1. r.: narisali in predstavil so poklice, ki bi jih želeli opravljati, 2. r.: narisali in predstavili so poklice svojih staršev oz. sorodnikov, 3. r.: predstavili so znane osebe, ki so uspeli v svojih poklicih, 4. r.: predstavili so poklice iz preteklosti, 5. r.: napravili so seznam filmov in knjig, ki govorijo o poklicih, 6. r.: predstavili poklice prihodnosti, 7. r.: predstavili poklice, ki že obstajajo, vendar jih premalo poznamo, 8. r.: napravili so anketo med učenci šole – o delovnih navadah, močnih področjih, interesih, željah – in predstavili rezultate, 9. r.: predstavili so podjetja z največjim tržnim deležem (Amazon, Apple, Microsoft, Ikea), zakaj so uspešni, kaj delajo …

Mentorica šolskega parlamenta: mag. Urška Samec

10. december – mednarodni dan človekovih pravic

Človekove pravice, kot jih poznamo danes, izvirajo iz Splošne deklaracije človekovih pravic in so nastale kot reakcija na drugo svetovno vojno, da bi preprečila vnovična grozodejstva. Splošno deklaracijo človekovih pravic je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov 10. decembra 1948 »kot skupen ideal vseh ljudstev in narodov«. Vsebuje seznam 30 človekovih pravic, ki pripadajo vsem ljudem sveta, brez kakršnekoli izjeme. V njej so zajete vse pravice: državljanske in politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice. Velja za najbolj prevajan dokument na svetu, trenutno v 413 različnih jezikov.

Spodaj sta posnetka, v katerih je razložena Splošna deklaracija človekovih pravic.

https://www.youtube.com/watch?v=3ZVnEjNDsG8

https://www.youtube.com/watch?v=Ifu-Mv11RSo