Skoči na glavno vsebino
+386 (0)2 88 79 700

Evropski dan jezikov po vsej Evropi praznujemo 26. septembra. Pobudo za praznovanje je leta 2001 podal Svet Evrope.

Evropski dan jezikov je namenjen osveščanju o bogati kulturni in jezikovni raznolikosti v Evropi, spodbujanju učenja jezikov ter vseživljenjskega učenja za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja.

Evropski dan jezikov želi posebej opozoriti na manj razširjene jezike, ki se jih ljudje redkeje učijo, in na pomen varovanja ogroženih jezikov. Varstvo pogosto ogroženih regionalnih in manjšinskih jezikov zagotavljata dve pomembni mednarodni listini Sveta Evrope: Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih in Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjših, ki spodbujata tudi ohranitev in razvoj evropskega kulturnega bogastva in tradicij.

Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika.

PROGRAM DOGAJANJA OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV 2017 si lahko ogledate na spletni strani (https://ec.europa.eu/slovenia/events/languageday_sl) ali na Facebooku (Evropski dan jezikov).

Naj poteka praznovanje evropskega dneva jezikov čim bolj pestro, razgibano in ustvarjalno prav vse leto!

Dostopnost