Skoči na glavno vsebino
+386 (0)2 88 79 700

Društvo študentov naravoslovja povezuje študente biologije, ekologije z naravovarstvom in drugih naravoslovnih smeri, Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru pa tudi drugih. V društvu spodbujajo študijske, obštudijske in raziskovalne dejavnosti študentov. Organizacija raziskovalnih taborov je ena osrednjih aktivnosti društva.

BioEkoPodatki, pridobljeni tekom tabora, so uporabni pri popisu favne in flore, na razpolago so domačim in tujim raziskovalcem. Na taboru sodelujejo študentje agronomije, biologije, ekologije, gozdarstva in sorodnih ved, ter tudi vsi drugi, ki jih zanima to področje. Udeleženci so tudi tuji študentje, ki jih vedno znova pritegne lepota in velika pestrost naše majhne dežele.

Letošnji tabor bo potekal na območju Kaple. Lokacija je bila izbrana zaradi velike biotske pestrosti širšega območja, ohranjene kulturne krajine in bližine nekaterih lokacij, pomembnih za raziskovanje predvidenih tematskih skupin (rastline, glive, ptice, pajki, kačji pastirji, dvoživke, gozdna fitocenologija …). Predvsem jih je pri izbiri lokacije vodila želja, da raziskujejo v domačem lokalnem okolju in pripomorejo k poznavanju biodiverzitete tega območja.

Udeleženci Biološko-ekološkega raziskovalnega tabora bodo imeli svojo bazo na Podružnični šoli Kapla na Kozjaku. V času tabora vabimo vse učence naše šole, da jih pridejo opazovat pri popoldanskem delu, ko bodo z profesionalno opremo analizirali tekom dneva pridobljen material.

Po končanem taboru bodo mentorji napisali poročila dela posameznih skupin, predstavili rezultate raziskav in izdali zbornik tabora.

Vse, ki vas zanima biodiverziteta področja Kaple na Kozjaku, vabimo na predstavitev rezultatov raziskovalnega dela v soboto, 6. 8. 2016, ob 14. uri v Gasilskem domu Ožbalt.

Društvo študentov naravoslovja Maribor in OŠ Brezno-Podvelka

Dostopnost