Skoči na glavno vsebino
+386 (0)2 88 79 700

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Za lažje načrtovanje dela v šolskem letu 2016/2017 obveščamo o neobveznih in obveznih izbirnih predmetih. Pri izbiri neobveznih in obveznih izbirnih predmetov imate prav vi najpomembnejšo vlogo.

Šola ponuja za učence 1., 4., 5. in 6. razreda pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Za učence od 7. do 9. razreda pa pouk obveznih izbirnih predmetov.

Ponujamo vam  pestro izbiro izbirnih predmetov. Dobro razmislite, za katere se boste odločili. Pri odločitvi naj vam bodo v pomoč vaše želje, sposobnosti in interesi.

Predstavitev izbirnih predmetov je omogočena s klikom na naslednji povezavi:

Učenec 7., 8. in 9. razreda lahko izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko.

Učenec 1. razreda in učenec od 4. do 6. razreda lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno (odsotnost bo potrebno opravičiti). Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo kot ostali predmeti, v 1. razredu opisno v ostalih razredih številčno.

Število skupin izbirnih predmetov je omejeno glede na število učencev. V primeru premajhnega števila prijav določenega izbirnega predmeta ne bomo izvajali.

Ravnatelj             .
Leo Čelofiga, prof.

Dostopnost