Skoči na glavno vsebino
+386 (0)2 88 79 700

Svetovni dan človekovih pravic obeležujemo 10. decembra. Na ta dan – leta 1948 – je bila v Parizu sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic. Omenjena deklaracija predstavlja skupen ideal vseh ljudstev in narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in posamezniki razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter zagotovili njihovo splošno priznanje in spoštovanje.

Priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic pomeni priznanje temelja svobode, pravičnosti in miru na svetu.

pravica3-n pravica2-n

 

pravica1-n

Nujno je potrebno, da se človekove pravice zavarujejo z močjo prava, da človek ne bi bil prisiljen zatekati se v skrajni sili k uporu zoper tiranijo in nasilje. Nujno je potrebno pospeševati razvoj prijateljskih odnosov med narodi. Ljudstva Združenih narodov so ponovno potrdila svojo vero v temeljne človekove pravice in dostojanstvo ter vrednost človekove osebnosti, v enakopravnost moških in žensk ter se odločila, da bodo podpirala družbeni napredek in ustvarjanje boljših življenjskih pogojev v večji svobodi.

Nekaj osnovnih človekovih pravic:

  • Vsi ljudje se rodimo svobodni in imamo enako dostojanstvo in enake pravice.
  • Vsakdo ima pravico do življenja, do prostosti in do osebne varnosti.
  • Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.
  • Vsi smo enaki pred zakonom, vsi, brez diskriminacije, imamo pravico do enakega pravnega varstva.
  • Nihče ne sme biti samovoljno zaprt, pridržan ali izgnan.
  • Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa.

Razstavo ob svetovnem dnevu človekovih pravic so pripravili učenci 7. r. pri predmetu Državljanska in domovinska kultura in etika.

Dostopnost