Skoči na glavno vsebino
+386 (0)2 88 79 700

Obveščamo vas, da je Občina Podvelka na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Podvelka, dne 8. 10. 2015, sprejela sklep o izvedbi odpusta dolgov na podlagi določb Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov in podpisala Sporazum o odpustu dolgov z Vlado Republike Slovenije.

Na podlagi podpisanega sporazuma o izvedbi odpusta dolga je za odpust dolgov kot upnik vključena tudi Osnovna šola Brezno-Podvelka (matična šola, podružnična šola Kapla, podružnična šola Lehen, vsi oddelki vrtca).

Sam postopek odpusta dolga posameznim dolžnikom se začne samo na podlagi vloge dolžnika, ki jo dolžnik predloži upniku, kjer ima dolg. Vloga oziroma predlog za odpust dolga mora biti oddana na ustreznem obrazcu. Dosegljiva je s klikom na naslednjo povezavo: VLOGA .

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 31. 10. 2015; upniku pa mora biti vloga oddana osebno ali po pošti (elektronskih vlog upniki ne bodo upoštevali).

Odpusti se lahko dolg pod pogojem, da je zapadel do 31. 12. 2013.

Dolgovi se odpustijo tistim dolžnikom oziroma dolžnicam, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015:

  • prejemniki denarne socialne pomoči ali
  • prejemniki varstvenega dodatka ali
  • prejemniki veteranskega dodatka ali
  • prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
  • prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Dodatno se dolgovi lahko odpustijo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.

Dolžnik ne more biti fizična oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje. V kolikor bodo upniki posameznemu dolžniku odobrili odpust dolga, morata upnik in dolžnik najkasneje do 31. 1. 2016 skleniti dogovor o odpustu dolga, v katerem se dogovorita tudi o višini dolga, ki se bo odpustil.

Lep pozdrav

                  Ravnatelj:

         Leo ČELOFIGA, prof.

Dostopnost