Organi šole

Ravnatelj: Leo Čelofiga, prof.

Strokovni organi: učiteljski in vzgojiteljski zbor šole, oddelčni učiteljski zbori, razredniki, strokovni aktivi po predmetnih področjih.