Kadrovska zasedba

KADROVSKA ZASEDBA – administrativno-tehnični delavci

 • Računovodkinja: Helena TJUKAJEV
 • Posl. sekr. in račun. za vrtce: Simona TERTINEK/Nataša PEČEČNIK
 • Hišnik: Radoslav FRIC
 • Kuharice – Brezno: Petra DEMŠAR, Dušanka LORBEK in Lucija ŠIREC
 • Čistilke – Brezno: Irena VEZONIK, Marina RIČNIK, Vikica LAKOŠE
 • Sestavljena del. mesta na podružnicah: Dragica KOJZEK – Kapla, Jožica TACER – Kapla, Lucija ŠIREC – Lehen in vrtec Podvelka

KADROVSKA ZASEDBA za enoto Vrtec je zapisana na spletni strani vrtca.

KADROVSKA ZASEDBA – strokovni delavci šole

 • BEIGOT Breda, predmetna učiteljica razrednega pouka
 • BLAZNIK CVETKO Tanja, univ. dipl. psihologinja
 • ČURIN Milan, univ. dipl. org.
 • ČREŠNIK Maksimiljana, prof. matematike
 • GRDADOLNIK Petra, prof. slovenščine in angleščine
 • GROBELNIK Branka, prof. razrednega pouka
 • GRÖGEL Sergeja, surdopedagog, logoped
 • GRUBELNIK Tadeja, univ. dipl. socialni pedagoginja
 • IZAK Janja, predmetna učiteljica razrednega pouka
 • JELENKO Irena, prof. matematike in fizike
 • KLEMENČIČ Boštjan, prof. računalništva z matematiko
 • LESJAK Jasmina, prof. nemščine
 • LIPOVNIK Tjaša, prof. razrednega pouka, mag. inkluzivne pedagogike
 • MRAKIČ Martina, prof. glasbe
 • MRAVLJAK Alenka, prof. matematike in fizike
 • NAJŽAR Mihael, prof. zgodovine in geografije
 • PAR Mateja, prof. razrednega pouka
 • PERUŠ Damijan, prof. športne vzgoje
 • PIPUŠ Majda, predmetna učiteljica razrednega pouka
 • PRAPER LIPUŠ Suzana, predmetna učiteljica slovenščine in DKE
 • RAČNIK Darko, univ. prof. športne vzgoje
 • SAMEC Urška, prof. slovenščine in sociologije; mag. znanosti slovenskega jezikoslovja
 • ŠTUHEC Nataša, prof. razrednega pouka
 • TANDLER Katja, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogikE
 • TERTINEK Melita, prof. razrednega pouka
 • VAČOVNIK Vera, predmetna učiteljica angleščine in nemščine
 • VERDINEK Š. Simona, prof. matematike
 • VINKO Ksenija, prof. biologije in kemije
 • VODNJOV Suzana, prof. defektologije
 • mag. VOGRIN Oto, prof. likovne umetnosti
 • VUNDERL Špela, mag. inkluzivne pedagogike
 • ŽAVCER Nataša, prof. razrednega pouka
 • ŽIBRET Suzana, prof. razrednega pouka