Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Urška Samec

UČNA GRADIVA in ŠOLSKE POTREBŠČINE za šolsko leto 2021/2022

Spoštovani starši!
V letošnjem šolskem letu vam bomo informacije v povezavi z učbeniškim skladom (sezname učbenikov, delovnih zvezkov) ter ostalih šolskih potrebščin posredovali preko eAsistenta in spletne strani šole.

Z naslednjim šolskim letom ne izpolnjujete več naročilnic za izposojo učbenikov v učbeniškem skladu. Naročilnico izpolnite le v primeru, da ne želite, da si vaš otrok izposodi učbenike iz učbeniškega sklada. Izjema je le prvi razred, kjer starši podpišete naročilnico za vseh devet let šolanja vašega otroka na OŠ.

Seznam z izborom učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin je dostopen tukaj:

BREZNO:

KAPLA:

Izposoja učbenikov je brezplačna, učenci jih bodo prejeli v začetku novega šolskega leta (predvidoma prvi teden v septembru).

Za učence 1.–3. razreda so BREZPLAČNI tudi DELOVNI ZVEZKI, saj sredstva za učence prve triade zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci jih v mesecu avgustu dobijo na dom, zato bodo učenci prejeli tiskane naročilnice, na katere boste zapisali svoj domači naslov. Naročilnice nato prinesite razredničarki ali oddajte v tajništvo šole do 21. 6. 2021. Starši za učence teh razredov kupijo samo šolske potrebščine.

Naročanje delovnih zvezkov in šolskih potrebščin (od 4. do 9. razreda): Starši se sami odločite, na kakšen način in preko katerega ponudnika boste naročili delovne zvezke in ostale potrebščine (splet/papirnica).  Za lažjo odločitev in v pomoč pa vam prilagamo nekaj povezav:

KOPIJA NOVA: https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=10q&pmid=s95r9q6lmuk1

MLADINSKA KNJIGA:

Brezno: https://bit.ly/OŠ-Breznp_Podvelka

Kapla: https://bit.ly/POŠ_Kapla_na_Kozjaku

OFFICE AND MORE: https://www.officeandmore.si/katalog2021/#p=34

PRINTNIK: https://www.printink.si/vse-za-solo

KULTURNI DAN – petek, 11. 6. 2021

V petek, 11. 6. 2021, bodo učenci imeli kulturni dan na temo varne rabe interneta. Na matični šoli so vključeni učenci od 1. do 9. razreda, s podružnice Kapla pa učenci 7., 8. in 9. razreda. Dan dejavnosti bo potekal v obliki delavnic, ki jih bosta izvajali strokovnjakinji za varno rabo interneta iz organizacije SAFE.SI, deloma pa bomo program izvajali tudi sami. Delavnici, ki jo bosta izvedli predavateljici, sta:

1. Spletno nasilje in ustrahovanje

2. Zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami

Program, ki ga bomo izvajali učitelji sami: ogled filma na temo varne rabe interneta in pogovor o predvajani vsebini.

Kulturni dan se bo pričel ob 8.00 in končal ob 12.20.

Vse najboljše, Slovenija – natečaj

Naša država Slovenija letos praznuje 30 let, zato je prav, da ji namenimo posebno pozornost. Pred tridesetimi leti se nam je ponudila priložnost, da zaživimo v svoji državi. Pot do nje ni bila čisto lahka, zato moramo biti hvaležni tistim, ki so se hrabro postavili v bran nasprotniku in ga uspešno zaustavili.

Želimo, da skozi vaše ustvarjanje spregovorite o vaših občutkih in razmišljanjih, kako doživljate svojo državo/domovino/dom.

Vsa literarna dela, likovne in fotografske izdelke oddajte oz. pošljite svojim razrednikom oz. mentorjem do 21. 5. 2021. Nagrade in priznanja najboljšim pa bomo podelili na koncu šolskega leta.

TUKAJ NAJDETE VSA NAVODILA ZA IZVEDBO NATEČAJA: