Skoči na glavno vsebino
+386 (0)2 88 79 700 info@os-brezno.si

Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje

Obveščamo vas, da se s tem šolskim letom zaključuje projekt Zdrav življenjski slog, v katerega je bila naša šola vključena od samega začetka 2010/2011 do konca šolskega leta 2017/2018. Naša šola se je prijavila v nov poskus Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje.

Bili smo izbrani med  155 osnovnih šol, ki bodo  v naslednjih treh letih preizkušale nov koncept razširjenega programa osnovne šole.

Cilji poskusa:

  • ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
  • izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,
  • spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega življenja,
  • ozaveščajo preprečevanje tveganega vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter spoznavajo osnove prve pomoči, skrb za higieno, varno in zdravo spolnost, varno mobilnost,
  • oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja.

Področja poskusa:

  • gibanje,
  • hrana in prehranjevanje,
  • zdravje in varnost.

Program dela je razdeljen v več sklopov, in sicer 9 rednih ur gibalnega področja ter 8 sistemiziranih ur interesnih dejavnosti.

V programu bodo sodelovali naslednji učitelji:

Zdravje in gibanje – Damijan Peruš

Urbani športi – Damijan Peruš

Korektivna vadba – Damijan Peruš

Zdrava prehrana in osebna higiena – Damijan Peruš

Mobilna varnost – Damijan Peruš

Plesne elementarne igre – Damijan Peruš

Badminton – Boštjan Klemenčič

Planinstvo – Irena Jelenko

Ples – Darko Račnik

Dostopnost