Mednarodni dan pismenosti in Nacionalni mesec skupnega branja

Od leta 1967 po predlogu Unesca 8. septembra zaznamujemo mednarodni dan pismenosti. Letošnja osrednja tema je učenje pismenosti v krizi covida-19 in po njej.

V ospredju je predvsem učenje pisanja in branja pri mladih in odraslih v povezavi s krizo covida-19.

Med krizo covida-19 v mnogih državah po svetu ni potekal nikakršen učni program za opismenjevanje odraslih, ali pa so bili ti programi prilagojeni, a zato manj učinkoviti.

Po podatkih UNESCA vsaj 773 milijonov odraslih po svetu trpi zaradi pomanjkanja osnovne pismenosti.

Izboljšanje učnega sistema in programov opismenjevanja, ki so se prestavili v virtualno okolje, je nujno potrebno. Ker učitelji doslej niso bili vajeni tovrstnega načina poučevanja, učenci pa ne takšnega načina učenja, je učenje pisanja in branja za oboje postalo še bolj zahtevno.

Kriza je najhuje prizadela pismenost otrok in odraslih, ki nimajo dostopa do spletnih učnih vsebin. Da bi skupaj premostili te težave, je WLF objavila različne peticije in možnosti za donacije, ki bodo manj pismenim posredno omogočile dostop do kvalitetnejših programov opismenjevanja.

Ob mednarodnem dnevu pismenosti sta se uradno začela 3. Nacionalni mesec skupnega branja ter akcija Beremo skupaj.

Posebej nas veseli, da se je letošnji NMSB povezal z najvidnejšo kampanjo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji – Tednom vseživljenjskega učenja (TVU) – in na nov način povezal promocijo vseživljenjskega učenja z nacionalno kampanjo branja za vse generacije. Spodbujanje branja in negovanje bralne kulture v vseh generacijah in vseh okoljih je neločljivo povezano z učenjem in izobraževanjem v vseh življenjskih obdobjih. Spodbuditi želimo vse partnerje in akterje, da še posebej izpostavijo dogodke, ki so namenjeni skupnemu branju in s tem obogatijo temo skupne akcije v okviru TVU z naslovom Beremo skupaj ­­– za znanje in za zabavo.

SPREJEM PRVOŠOLČKOV

Poletje se poslavlja, dnevi se krajšajo in nastopil je čas, ko je potrebno prestopiti šolski prag. Nekateri prvič, drugi že več let zaporedoma. Vse se nekoč zgodi prvič. Za naše prvošolčke je danes prav poseben dan, prvi šolski dan.

Učbeniški sklad 2020/21 – informacije

Spoštovani starši!
V letošnjem šolskem letu vam bomo informacije v povezavi z učbeniškim skladom (sezname učbenikov, delovnih zvezkov) ter ostalih šolskih potrebščin posredovali preko eAsistenta in spletne strani šole.

Z naslednjim šolskim letom ne izpolnjujete več naročilnic za izposojo učbenikov v učbeniškem skladu. Naročilnico izpolnite le v primeru, da ne želite, da si vaš otrok izposodi učbenike iz učbeniškega sklada. Izjema je le prvi razred, kjer starši podpišete naročilnico za vseh devet let šolanja vašega otroka na OŠ.

Preberi več Učbeniški sklad 2020/21 – informacije