Status športnika ali kulturnika

Predlog za dodelitev statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma kulturnika lahko starši podajo do 20. septembra 2020.

sports_kids art_kids

 Vloga in pravilnik sta dostopna na naši spletni strani pod zavihkom

starši -> obrazci -> status športnika ali kulturnika.